* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"LIKOVNI SUSRET"

PALMIŽANA, 21.5.-28.4.2017.
Bura na Palmižani ,2017. kamen, visina 77 cm
privatno vlasništvo
"LIKOVNI SUSRET" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R