* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Slobodna Dalmacija

Kultura, utorak, 23.4.2019.
piše: Eda Vujević
Slobodna Dalmacija Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R