* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

ONA MAGAZIN

21.3. 2020.
"Mlada od 4 tone"
piše: Branislava Mićić
ONA MAGAZIN Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R