* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

„Matica“

Br. 5 svibanj 2019.
str. 40, 41.
 „Matica“ Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R