* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

PALMIŽANA

"Crni Anđeo" 2012.
kamen,54x28x20cm
privatno vlasništvo, Palmižana
PALMIŽANA Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R