*NA IZLOŽBI*U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6.SKULPTURE7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI SKULPTURA9.PORTRETIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU
Petar HranuelliVeneraZapis Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R