* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

NOVI MAGAZIN

BROJ 293
Beograd, 8.12.2016.
piše : Julijana Mojsilović
NOVI MAGAZIN Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R