* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Jutarnji list

3.5.2019.
piše : patricija Kiš
Jutarnji list Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R