* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Vjetar u kosi

2018., mramor
28,5x25,5x9,5cm, publicirana i izlagana
privatno vlasništvo, Crna Gora
Vjetar u kosi Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R