* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

" Sestrice "

2008.,mramor+granit
v. 33 cm
privatno vlasništvo, Ston
" Sestrice " Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R