* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Velebitska Venera"

2012. brački kamen, 30x33x75cm
Galeria ZILIK - travanj / svibanj 2014.
privatno vlasništvo, Karlovac
"Velebitska Venera" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R