* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera s jabukom

2016., mramor+boksit
visina 18,5cm
privatno vlasništvo, Silandro, Italija
Venera s jabukom Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R