* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Venera na šekretu"

2013. mramor,13,5x11,5x7,5cm
izlagano 2.-11.11.2013.GALERIJA BULJAT, Zagreb
privatno vlasništvo, Split
"Venera na šekretu" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R