* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera na krevetu

2016., kamen
11x18x15cm
privatno vlasništvo
Venera na krevetu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R