* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sramežljiva

2014. mramor
50x15x12cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Sramežljiva Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R