* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Skok

2015.,lički kamen-boksit
visina 13 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Skok Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R