* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Sa plaže

2016., kamen
86x21x19cm
privatno vlasništvo, Karlovac
Sa plaže Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R