* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Potres u Zagrebu, 22.3.2020.

2020., lički kamen
19x26x15cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Potres u Zagrebu, 22.3.2020. Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R