* U ATELJE ZAGREB * U ATELJE RASOJA * STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Potrčala u haljini

2019., lički kamen
22,5x14,5x14,5cm
privatno vlasništvo
Potrčala u haljini Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R