* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Na vjetru

2017.,boksit-lički kamen
16x22x6cm, publicirana i izlagana
Na vjetru Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R