* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

"Ležeća Venera"

2004., kamen, 12x12x9cm
izlagano 2005. Galerija Arho, Zagreb
privatno vlasništvo
"Ležeća Venera" Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R