* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Evropa

2016., mramor
visina 18 cm (zajedno)
privatno vlasništvo, Beograd
Evropa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R