* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dalmatinka

2016., kamen
49x15x11cm
Privatno vlasništvo, Švicarska
Dalmatinka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R