* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bull Rider

2013. lički kamen,32x36x42cm
IZLAGANO GALERIJA UMJETNINA, SL.BROD,7.10-15.12.2014.
privatno vlasništvo
Bull Rider Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R