* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN / STONE SCULPTURES IN ATELIER * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO / GLASS SCULPTURES IN ATELIER1. VENERE / VENUSES2. ANĐELI / ANGELS3. FIGURE / FIGURES4.ANIMALIZAM / ANIMALISM5. OBJEKTI / OBJECTS6. RAZNO / VARIOUS7.SKULPTURE U PARKU / SCULPTURES IN PUBLIC PARKS8. STAKLENE SKULPTURE / GLASS SCULPTURESPRESS-INFO-FOTO O UMJETNIKU
ROMINA PERITZ      
ŽIVOT VENERE

Petar Hranuelli godinama u svojim skulpturama razrađuje temu Venera koje su s vremenom postale i njegov zaštitini znak. Klešući ih u mramoru, ili svom omiljenom materijalu bračkom kamenu, razrađivao ih je u najrazličitijim varijacijama, uvijek naglašavajući njihove zaobljene, senzualne oblike. Više ili manje apstrahirajući formu, Hranuelli je u ciklusom Venera dao hommage svojoj nepresušnoj inspiraciji - Willendorfkoj Veneri, ali i nekim umjetnicima poput Constantina Brancusija čije je djelo čvrsta točka uporišta svih njegovih skulptura bilo da se radi o Venerama, Anđelima, Katedralama...

Kao i čuvena prethistorijska Venera tako i ona koju kleše Hranuelli ima u sebi nešto iskonsko što ju čini privlačnom. Savršena na neki način u svom svojem nesavršenstvu, Hranuellijeva Venera je u jednom trenutku počela živjeti nekim svojim životom - od statične, zatvorene mase, postupno se oslobođala i iskoračila svojim volumenom i pokretom u prostor. A kad se činilo da je temu Venera do kraja iscrpio, Hranuelli je zaokrenuo smjer pristupivši joj s dozom humora, poigravajući se s njom i ironizirajući svaku mogućnost da sebe i ono što radi predstavi na pretenciozan način. Venera u Hranuellijevoj novoj interpretaciji postaje lik u vlastitom univerzumu. Ona se vozi na romobilu i motoru te postaje dio priče koja se tek treba ispričati.

Romina Peritz
Galerija Buljat, Zagreb, 2013.
THE LIFE OF A VENUS

Petar Hranuell`s Venus sculpture, over the years past , grew into something more than a plain signature of the author himself. Placing her into marble or in his favourit Brac stone, he translated this figure in many different themes and variations but always stressing its round, sensual figuration. By abstracting the recognisable form of his Venus cycle, the author actually renders homage to his own neverending inspiration – the Willendorf Venus – but also to some renown artists as Constantin Brâncuşi – here an important stronghold – regardless whether we speak of the Venus, the Angel or the Cathedral as a structural Hranuelli motif.

Just as the famous prehistoric Venus , also the Hranuelli Venus, shows something iconic and attractive at the same time. Perfect in its imperfection, the Hranuelli Venus started at some point in time living its own existance – from a rather static, closed mass she certainly freed herself by consciously stepping with both her volume and movement into open spaces. And when it already seemed that the Venus theme was compleatly exhausted, the sculptor changed his direction by approaching his Venus with a dose of humour, permanently playing and expelling every possibility to present himself or his work as pretentious. The Hranuelli Venus in its new interpretation becomes a figure living its own universe. Now she drives a so called Trottinett or even a motocycle, telling in this sense a story that hasn´t been told jet.

Romina Peritz
Buljat Gallery – Zagreb, 2013Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R
O UMJETNIKU*ŽIVOTOPIS / Biography*SAMOSTALNE IZLOŽBE / Individual Exhibitions / 55*SKUPNE IZLOŽBE / Grooup Exhibitions / 107*LIKOVNE KOLONIJE / Artistic Colonies / 67*JAVNI RADOVI, NAGRADE I POHVALE / Pulic Works, Awards and Recog*BIBLIOGRAFIJA / BibliographyDRAŽENKA JALŠIĆ ERNEČIĆMARIJAN GRAKALIĆROMINA PERITZNIKOLA ALBANEŽEDAVORIN VUJIČIĆSNJEŽANA KAUZLARIĆVESNA BUNČIĆDANKO MERINSONJA ĐUROVIĆIVA KöRBLERZVONKO MAKOVIĆSLAVKO TIMOTIJEVIĆ*KONTAKT / Contact