* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Slon

2016., mramor
17x13x6cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Slon Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R