* U ATELJEU* NA IZLOŽBI* STAKLENE SKULPTURE U ATELJEU1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Red Bull

2015.,lički kamen-boksit
16x22x12cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Red Bull Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R