* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptičica

2015., boksit-lički kamen
8x14x7cm
privatno vlasništvo
Ptičica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R