* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Ptica

2015., boksit-lički kamen
11x13x8cm
Ptica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R