* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Pas

2016., kamen
35,5x33,5x19,4cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Pas Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R