* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Konjić

2014. mramor
13 x 11 x 7 cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Konjić Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R