* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Istarska koza

2015.,mramor
16x26x11cm
privatno vlasništvo, Italija
Istarska koza Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R