* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Crveni bik

2014.,lički kamen-boksit
24x37x18cm
privatno vlasništvo
Crveni bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R