* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Crvendać

2014.,lički kamen ( boksit )
16x18x11cm
privatno vlasništvo, Koprivnica
Crvendać Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R