* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2017.,boksit-lički kamen
5,5x9,4x4,4cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R