* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2017., Boksit - lički kamen
24x33x13cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Bik  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R