* U ATELJEU* NA IZLOŽBI1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽI9. STAKLOPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2018., lički kamen
10,5x17,5x7,5cm
privatno vlasništvo
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R