* U ATELJEU* HOMMAGE À PALMIZANA* STAKLENE SKULPTURE1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. CRTEŽIPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2016., mramor
9x15x8cm
privatno vlasništvo, Beograd
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R