* U ATELJEU1.VENERE2.ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKUPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2017.,boksit-lički kamen
10x14x6cm
privatno vlasništvo
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R