* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Venera

2018., brušeno staklo
10,4x8,5x6,5cm
privatno vlasništvo, Austrija
Venera   Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R