* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Nimfa

2019., brušeno stako
7,7x6,8x2,8cm
privatno vlasništvo
Nimfa Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R