* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Mala

2019., brušeno stako
5,5x5,5x7,5cm
privatno vlasništvo, Beograd
Mala Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R