* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Klizačica

2018., brušeno staklo
11.5x8,7x11,8cm
privatno vlasništvo, Štip, Makedonija
Klizačica Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R