* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Dama sjedi sama

2019., brušeno stako
8x7x5cm
privatno vlasništvo
Dama sjedi sama Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R