* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Bik

2018., brušeno staklo
7x11x4cm
privatno vlasništvo, Mostar, BiH
Bik Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R