* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo u čudu

2019., brušeno stako
7x6x3cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo u čudu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R