* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo pri poletu

2018., brušeno staklo
9,5x6,5x11,5cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo pri poletu Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R