* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo poniznosti

2019., brušeno stako
18,8x19,3x11,5cm
privatno vlasništvo, Beograd
Anđeo poniznosti Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R