* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo bucka

2019., brušeno stako
6,8x7,3x6,4cm
privatno vlasništvo, Zagreb
Anđeo bucka Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R