* SKULPTURE U ATELJEU KAMEN * SKULPTURE U ATELJEU STAKLO1. VENERE2. ANĐELI3. FIGURE4.ANIMALIZAM5. OBJEKTI6. RAZNO7.SKULPTURE U PARKU8. STAKLENE SKULPTUREPRESS-INFO-FOTOO UMJETNIKU

Anđeo

2018., brušeno staklo
19,5x8,5x12,5cm
privatno vlasništvo
Anđeo  Design R
Copyright 2007 Petar Hranuelli - Design R